המחצבה

פליקס צ'ברטקין, ויצו חיפה

בין שכונה ד’ לשכונה ו’ בבאר שבע שוכנת כיום מחצבה נטושה. סידרה של אירועים היסטוריים והחלטות תכנוניות גרמו למחצבה להפוך לחור עם פוטנציאל לא מנוצל ברקמה העירונית. האתר מעלה שאלות רבות לגבי זהות המקום, קונפליקט בין טבע לעיר ואיך משלבים שני גופים מנוגדים אחד לשני במערך עירוני, תוך שימור הערכים הנופיים והגולמיים במקום.

הגישה שהפרויקט מגבש כלפי המחצבה היא שימורה עקב העוצרות והאיכות הייחודיות לה בסביבה עירונית מתפתחת של באר שבע כיום. הפעולה האדריכלית שמתבצעת בפרויקט היא מסגור המחצבה ע"י בינוי בדפנות ויציקת תוכן לתוך החלל הממסגר של המחצבה. הפרוגרמה שנלוות למחצבה מנסה לחזק את הפונקציות אשר נמצאת כיום בפיתוח כמו פארק ההייטק גב-ים והאוכלוסייה החדשה שמתווספת לעיר בעקבות שינויים החלים בבאר שבע, חיזוק מוסדות החינוך בסביבה ע"י הפיכת המחצבה לפארק לימודי. בנוסף הפונקציה המרכזית של הפרויקט היינה הפקולטה לגאולוגיה אשר מנסה לצור את הקשר בין המקום למוסד האקדמיה אשר נימצא בקרבתה, בין הסטודנטים לאתר וע"י העברת הפקולטה למחצבה לצור פיזור של מוסדות אקדמיים במרחב העירוני  (במקום ריכוזם במקום אחד) ולמנוע את התרחבותה של באר שבע לכיוון צפון, דבר אשר יעמיק את הקרע העיר בין הצד המערבי והמזרחי של באר שבע, וימשיך את הקו ההתרחבות של באר שבע על שטחים פתוחים.