המרחב האוטונומי; ארכיטקטורה של חופש

המרחב האוטונומי מציג כיצד מקום נוצר יש מאין בתוך מרחב נופי ייחודי, וכיצד הוא מממש אידיאות אוטופיות הנוגעות בחברה כולה: צרכיו הבסיסיים של האדם, חירות וחופש בחירה, יחסיו עם הטבע וצורת חייו בביתו.

דני גינס

המרכז האקדמי ויצו חיפה

המרחב האוטונומי מציג כיצד מקום נוצר יש מאין בתוך מרחב נופי ייחודי, וכיצד הוא מממש אידיאות אוטופיות הנוגעות בחברה כולה: צרכיו הבסיסיים של האדם, חירות וחופש בחירה, יחסיו עם הטבע וצורת חייו בביתו.

האתר שנבחר למימוש הרעיון הוא מחצבת חְרֶיְבֶה באזור נשר בהר הכרמל, כשהתכנון המוצע מכוון לבססו על עצמאות אנרגטית ואנרגיה נקייה, חקלאות מקומית, בנייה עצמית, שימוש חוזר במחצבים ואינטגרציה מלאה בין אלמנטים בנויים (מאגר מים, תחנת כוח, תחנת רכבל, מבני מגורים טיפולוגיות שונות) לנוף טבעי שהופר בידיי האדם בעבר. למרות שנוצר על ידי מעטים, המרחב האוטונומי הוא הזמנה לכולנו לחשיבה מחודשת על מצבו של האדם במציאות הנוכחית ותנאיה המפוקפקים.

חשוב לי להדגיש שהמקום אותו אני מתכנן אינו פעולה סֶפָּרָטִיסְטִית אלא הניסיון שלי להציג בפניכם את השקפת עולמי הכנה ואת תחושותיי לגבי הכיוון שאליו צועדים בני האדם תחת גופים אוטוריטריים. גופים אלו, המתמחים במניפולציה של דעות הקהל, הם אלו שמחליטים בשבילנו כיצד יראו המשך חיינו.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה