חיי מדבר

מודל אורגני לעירוניות בת-קיימא, המתבסס על עקרונות הנלמדים מהמערכת האקולוגית במדבר ומציע חשיבה מחודשת על הקשר שבין קהילה ומקום בעיר ירוחם.

תום וייל

המרכז האקדמי ויצו חיפה

משמעות החיים בבדידות המדבר, בו תנאי האקלים הקשים מעצבים את חיי היומיום ומקצינים את הצרכים האנושיים והאקולוגיים הבסיסיים ביותר, באה לידי ביטוי באורח חיים המסתמך על יחסי גומלין שבין המערכת הכוללת לבין משאבים מקומיים והאפשרויות הטמונות בחיבורם. סינרגיה זו היא בבסיס הגילוי וחשיפת הקשרים הטבעיים והאנושיים שמגדירים את המרחב ומאפיינים את זהותו.

הפרויקט בוחן עקרונות הנלמדים מהמערכת האקולוגית הטבעית של מדבר הנגב הישראלי ומציע חשיבה מחודשת על הקשר שבין קהילה ומקום בעיר ירוחם. הפרויקט מציע מודל אורגני ופרקטלי המספק כלים לעירוניות מדברית ולאורח חיים מקיים המתבסס על תפיסת מנגנוני ההישרדות בטבע.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה