מגדל הפיס

ערן שושן, הטכניון

חברה, הימורים וחינוך, מתודולוגיה ממסדית במבט רטרוספקטיבי.

הסוגיה בה עוסק הפרויקט הינו מקומה של כלכלת ההימורים החוקיים כמקור הכנסה ממסדי והשפעתה על המרחב הבנוי החברתי והחינוכי, הממומן על ידיו. דרך דקונסטרוקציה מחקרית, הפרויקט בוחן את התהליכים המשפיעים על מנגנון ההימורים הממוסדים ותהליך ההאצה שלהם בחברה ובתרבות המקומית.
הפרויקט עוצר, בוחן ומגבש את המניפסט הקיים של דרכי ההתמודדות ואסטרטגיית מפעל הפיס עם המרחבים בהם הוא פועל ומעלה שאלות אודות המתודולוגיה והפרדיגמה הקיימת בין כלכלת ההימורים והמרחב החינוכי במדינה.

התוצר הבניני כמו המחקר, מתפתח סביב דיון אודות היחסים המתגבשים בין המרחב החינוכי לבין המרחב ההימורי, בין המרחב הממומן לבין המרחב המממן. בגישת צורה עוקבת, סיפור מגדל הפיס מתגבש כמונומנט ציבורי-היברידי המייצג סיפור מקומי אודות הימורים, חברה ואדריכלות. לעיתים כמו טרגדיה יוונית אנו מוצאים עצמנו עיוורים ואמביוולנטיים אל אותם כוחות המשפיעים על גורלנו. פרויקט מגדל הפיס בוחר להציף שאלות אודות מנגנון גלוי/סמוי בשדה התכנון המקומי, ברצון להעמיד אותנו בתהייה מה מקומנו בתוך דו השיח בין ממסד לאזרח, אדריכל וחברה.