עארבה : בין צמיחה לזהות

פרוייקט "עארבה" עוסק בבעיות אוניברסליות עכשוויות דרך הפריזמה הפרטיקולרית של הישובים הערביים בישראל ומציע בנייה מרקמית חדשה-ישנה שתאפשר התחדשות וצמיחה עירונית דרך מערכת תכנון גמישה.

עדן שהואן

המרכז האקדמי ויצו חיפה

המודרניזציה והציפוף הגיעו לכפרים הערביים, אך ללא הפתיחות המנטאלית הנדרשת להטמעת סדר אורבני חדש והכרחי. מול גידול האוכלוסייה הצפוי והעדר עתודות קרקע ניצב החיבור המנטאלי העוצמתי לאדמה. קונפליקט זה גרם לכך שהצמיחה של המארג הבנוי בערים ובכפרים הערביים ממשיכה להתפתח בצורה בלתי מתוכננת ואקראית והפער בין תכנון מבוסס תפיסה מערבית לבין מאפיינים ייחודיים של היישוב הערבי ממשיך לגדול.

הפרויקט מציע בנייה מרקמית חדשה – כזו שתאפשר התחדשות וצמיחה עירונית דרך מערכת תכנון גמישה, וכללים פשוטים, הנגזרים מאדריכלות המגורים הערבית המקומית, מאורח החיים האותנטי ומההתפתחות האורגנית של היישוב לאורך ציר הזמן. הטיפולוגיה החדשה מבוססת על כללים אלה ויכולה להתאים את עצמה לכל מקום נתון בהיותה מאפשרת בניה משותפת על אדמות בבעלויות שונות ובזמנים שונים, תוך הקפדה ושמירה על חלוקת האדמה ההיסטורית.

הפרזנטציה