מדיניות פרטיות

 

 

 

 

 

מדיניות פרטיות
תאריך עדכון: [18.9.23]

פרטיות
1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר פרס דוד עזריאלי לפרויקט סטודנטים לאדריכלות ("האתר") המופעל על ידי קרן עזריאלי ישראל (ע"ר) ("הקרן").
2. הקרן מייחסת חשיבות רבה ולוקחת ברצינות את הפרטיות שלך, ומתוך כך משקיעה משאבים רבים על מנת לשמור עליה.
3. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן שבו אנו אוספים מידע אודותיך בעת שימושך באתר, וכן במהלך כל אינטראקציה שתקיים איתנו. על מנת לסייע לקרן לשמור על פרטיותך הינך מתבקש לקרוא את הסעיפים הבאים וללמוד על מדיניות הפרטיות של האתר.
4. בעצם השימוש באתר, הנך מביע את הסכמתך כי הקרן תשתמש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
5. הקרן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו תשונה מדיניות הפרטיות, מועד העדכון האחרון של מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מייד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות.
6. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים ולגברים כאחד. כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

מידע אישי
7. במהלך השימוש באתר ובשירותים שלנו, ייאסף מידע אודותיך כדלקמן:
א. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, הקרן (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.
ב. פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצור עמנו קשר, אנו נאסוף את פרטי הקשר שבאמצעותם נוצר הקשר בינינו וכן את תוכן ההודעות שתמסור לנו. בנוסף, ככל שתיצור עמנו קשר טלפוני, שיחותיך עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.
8. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לקרן, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, ייתכן שהקרן לא תוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
9. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על היכולת של הקרן לספק לך שירותים וליצור עימך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

שימוש במידע
10. אנו נשתמש במידע אודותיך למטרות הבאות:
א. כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים בגלומים בו ("השירותים");
ב. כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
ג. כדי לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים;
ד. כדי ליצור עימך קשר במסגרת מתן השירותים;
ה. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על הקרן;
ו. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים;
ז. כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים שלנו ושל צד שלישי כלשהו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים
11. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
12. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות:
א. צדדים שלישיים המספקים לקרן שירותים בקשר עם האתר, (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של הקרן, כגון יועצים משפטיים, רואי חשבון, פיתוח עסקי, שיווק ופרסום ויועצים אחרים);
ב. אם יתקבל בידי הקרן צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
ג. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מי מהקרן ו/או מי מטעמה;
ד. לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של הקרן או של צדדים שלישיים;
ה. בהסכמתך או בהנחייתך;
ו. בכל מקרה שבו הקרן תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
13. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע הוא עליהם.
14. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והקרן לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

דיוור ישיר
15. בין אם תיתן את הסכמתך לכך ובין אם תמסור לקרן מידע אודותיך במהלך קבלת שירותים ממנה, , הקרן עשויה ליצור עימך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי או דרך אחרים, ולשלוח אליך דברי פרסומת, וכן כל הודעה אחרת.
16. במקרים הנ"ל הקרן עשויה לשלוח אליך דיוורים הכוללים חומרים פרסומיים, , ועדכונים שונים בקשר עם פעילות הקרן או בקשר עם פעילויות דומות לאלו המצוינות באתר. יכול שהדיוורים הללו ישלחו אליך בדיוור ישיר, קרי, בהתבסס על מאפייניך.
17. בכל עת, תוכל לבקש כי נחדול לשלוח לך מסרים כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם הקרן באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [gili@azrieli.org]; ו/או (2) פניה בכתב בכתובת: מדינת היהודים 85, קומה 14, הרצליה. בעשותך כן, הקרן תחדול לפנות אליך בדיוור ישיר או לשלוח אליך דברי פרסומת. אולם, אם מידע אודותיך נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיך למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

Cookies
18. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. הקרן עשויה להשתמש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
19. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל הקרן באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.

אבטחת מידע
20. הקרן מתייחסת ברצינות רבה לאבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
21. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, ובכלל זה, כי העברת נתונים באמצעות רשת האינטרנט אינה בטוחה לחלוטין.
22. בנוסף, תשומת ליבך מופנית לכך כי שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בוירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שוירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתר מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
23. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות – הודעות דוא"ל מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של הקרן ממנו כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג את נתונים אישיים של הנמען לצורך גישה לחשבונותיו.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל
24. הקרן עשויה להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה הקרן תנקוט צעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים
25. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי הקרן ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. מומלץ לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.

זכות עיון; זכות תיקון
26. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של הקרן.
27. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לקרן בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

ויתור
28. הקרן לא נושאת באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת הקרן להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין הקרן נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר ובשירותים של הקרן הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי הקרן ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בהם.

יצירת קשר
29. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
קרן עזריאלי ישראל (ע"ר)
מדינת היהודים 85, קומה 14, הרצליה
shira@azrieli.org
052-5566323