'בד בבד' – בין הבגד למרחב

ארון הבגדים של המרחב. כיצד ניתן להנכיח את רעיון הבגד ככלי לביטוי אישי במרחב.

ניצן גלייכר

אוניברסיטת אריאל בשומרון

'בד בבד' הוא פרויקט שנרקם מתוך החיבור שלי לתחום הלבוש, וההבנה כי באמצעות הבגדים אנו יכולים לתת ביטוי לתחושות שלנו, ולהשפיע באמצעותם על עולמנו הפנימי. בדומה לבגדים, גם המרחב הבנוי יכול לתת ביטוי למצבים תודעתיים שונים ולאפשר מספר רחב של חוויות ומפגשים אנושיים.

הפרויקט מציע לתרגם את מערכות היחסים שלנו עם הבגדים המשמשים אותנו ככלי לביטוי פנימי, אל תוך המרחב הבנוי, וכך לייצר מצבים ציבוריים מגוונים, הנותנים ביטוי לחוויות אנושיות משתנות. רעיון זה בא לידי ביטוי בשלושה מרחבים נבחרים בירושלים, מתוך המחשבה על 'הבגד המרחבי' המדויק עבורם. כך נוצר ארון הבגדים של המרחב כולו.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה