המרחב הציבורי בשכונות מגדלים

הפרויקט בוחן את סביבותיהן של שכונות מגדלים במטרה לשלבן במרקם האורבני דרך פיתוח מרחבים ציבוריים פעילים וטיפוח זהות עירונית ברחבותיהן.

יעל פרנקה

אוניברסיטת אריאל בשומרון

לאור בנייתן המרובה של שכונות מגדלים, עולה הצורך לבחון מחדש את השפעותיהן על מפלס הרחוב ועל המרחב הציבורי בעיר.

הפרויקט מתמקד בשכונת "צמרות איילון" בת"א-יפו כמקרה מייצג של שכונת מגדלים אשר נבדלת באופן הסגירות שלה ביחס לשאר חלקי העיר.
המחשבה על המרחב הציבורי החלה בבחינת גבולות השכונה הנוקשים באמצעות מושגים מופשטים. אופן המפגש בין המגדל לרחוב נבחן מחדש תוך התייחסות לחללים הנוצרים ביניהם.

ערכי הפרויקט התמקדו בהחזרת הולכי הרגל לראש סדר העדיפויות תוך יצירת אינטנסיביות עירונית וגיוון התנועה במפלס הרחוב. בנוסף, הושם דגש על גיוון ההיררכיה בין המרחב הפרטי לציבורי ויצירת מקומות מפגש המזמינים פעילות ציבורית מחוץ למגדלים ובתוכם.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה