הר מוביל עמק

פרויקט העוסק במערכת היחסים המורכבת שבין תשתית, מרחב ואדם, דרך מחשבה מחודשת על תעלת המוביל הארצי היוצאת משימוש בבקעת בית נטופה.

ליבת שרה עדן

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

יובל ידלין

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בנקודה שבה תשתית הבטון של המוביל הארצי נפגשת עם הציר שבין בועיינה-נוג’ידאת לעיילבון, מוקד חינוכי-חקלאי חושף את המסורת הייחודית בבקעת בית נטופה. מרחב המספק מגורים לצד לימודים מאפשר רכישת ידע חקלאי, תיאורטי ומעשי, תעסוקה נוספת למקומיים ואפשרויות מחקר לטובת ענפי החקלאות בבקעה. פיתוח זה צפוי לחזק את מעמדה של הבקעה, פעם אחת כאתר תיירות-לאומי ובפעם השנייה, כאתר מורשת חקלאית עולמי.

הצלבה מתודית בין מרקמים למשתמשים מאפשרת קריאה מורכבת ובלתי היררכית של המרחב המקומי. באמצעות פיתוח ממוקד על תוואי המוביל הארצי התעלה הופכת מגורם קוטע לחלק אינטגרלי מהמערכת הביוספרית הקיימת, ומעצימה את המתח הייחודי בבקעה שבין ההר לעמק.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה