כיכר הרבים

הילה רחימה, ויצו חיפה

הפרויקט מציע חשיבה מחודשת על המרחב הציבורי העירוני ועוסק בכיכר רבין שבתל אביב ובתחנת הרכבת הקלה העתידית המתוכננת במקום.

הפרויקט מנצל את ההזדמנויות שמזמנות עבודות החפירה התת־קרקעיות בעיר ובכיכר לטובת הקמת הרכבת הקלה, ומציע מרחב תת־קרקעי עשיר. הוא קורא לחיזוק מעמדה היומיומי של הכיכר כמרחב של התכנסות קהילתית וכמקום פנאי ובילוי.

ברמה הרעיונית, הפרויקט מערער על אחד הסמלים המרכזיים של הקולקטיב הישראלי ומציע מערך חלופי לכיכר רבין, הכולל עולם של מטה ועולם של מעלה. סמיכותם של העולמות "והפגיעה באתר המקודש" (ביטול המרפסת, שינוי יעוד בניין העיריה, פעירת חורים בקרקע ועוד) מסמנים ערעור על הסדר של המקום. בניין העיריה האייקוני מגלם את ייצוגה של הסמכות השלטונית בעיר. העמדתו, ממדיו וארגונו הפנימי יוצרים מערכת יחסים פורמלית המתאפיינת בניתוק מכוון בין בניין השלטון הציבורי ובין הציבור עצמו.

הפרויקט מבקש לשנות את היחסים המוכרים במרחב, באמצעות הורדת שימושי העיריה אל המרחב התת־קרקעי והפיכת המבנה למרחב עירוני ציבורי. בכך הוא מבקש להחזיר את הכיכר לציבור ולתכנן מרחב דמוקרטי באמת.