מודל לדיור ציבורי I יחסי ציבור

נופר הברמן

המרכז האקדמי ויצו חיפה

הפרויקט שואף להגדיר מחדש ולנסח אלטרנטיבה תכנונית וחדשנית למצבו הנוכחי של הדיור הציבורי במדינת ישראל.

בבסיס הפרויקט עומדת האמונה כי דיור הוא זכות בסיסית, על כן אין לתפוס אותו כמוצר צריכה שנרכש על ידי בעלי אמצעים, אלא כיסוד לקיום האדם. מאזן הכוחות הנוכחי, שבו לשוק החופשי תפקיד דומיננטי בעיצוב מרחבי המחייה שלנו, לא מותיר מקום לשילובם של נושאים חברתיים. הפרויקט מציע מודל תכנוני‏־אורבני המגדיר מחדש את חוויית ואיכות המגורים, דרך הבעלות הציבורית אשר משמשת כמחולל חברתי ומניעה את החוויה העירונית כולה. זאת תוך מענה על סוגיות של כלכלה, קיימות, תחבורה, מרחב ציבורי ועוד.

אזור שדה דב נבחר כמקרה בוחן על מנת להציע חשיבה מחודשת על הכוחות המכתיבים את המרחב העירוני כיום: כלכלה ונדל"ן – מערכות סגורות, דוגמטיות ונוקשות, ולייצר מרחב עירוני הטרוגני ושוויוני, המאפשר את שילובן של כלל אוכלוסיות החברה – "עירוב אנשים".

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה