מרחב עירוני מחבק ומשקם

הפרויקט עוסק בתהליך התחדשות עירונית בדגש על שיפור תחושת הרווחה של תושבי העיר בהתמודדותם עם מצבים רגשיים פיזיים מאתגרים.

איתן גיבור

אוניברסיטת אריאל בשומרון

הלם קרב, ממנו סובלים לוחמים רבים, מקשה עליהם להיחשף למרחב העירוני. המולה, רעש, ובנייה צפופה, מציפים אירועים טראומתיים אותם עברו.
בראיונות שקיימתי וממחקרים שקראתי, מצאתי הקבלה בין התחושות אשר חשים הלומי הקרב לבין התחושות של חלק ניכר מתושבי העיר, הבאות לידי ביטוי בלחץ, ניכור, חוסר שייכות וחיבור לסביבה.
הפרויקט מציע כלים תכנוניים ליצירת סביבה עירונית תומכת ומטפלת, בין היתר באמצעות: מעברים הדרגתיים בין המרחב הפרטי לציבורי, אפשרות בחירה בין מקומות שהייה לפי רמות חשיפה שונות, יצירת מקומות מפגש קהילתיים וחיזוק הקשר בין האדם, העיר והטבע.
הפרויקט מתמקד בשכונת בת גלים בחיפה, בה קיימת הזדמנות לקשר ישיר עם הים והעוגנים העירוניים שלצידה.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה