תת אביב

מאיה שולדנפריי

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

ניסים קרלוס קזנטיני

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הפרויקט מתמקד בשני תהליכים מרכזיים שעתידים לשנות את פני העיר תל אביב, ומציע חשיבה מחדש על עיצוב מפלס הרחוב ושימושי תת־הקרקע.

התהליך הראשון הוא קליטתם הצפויה של עוד כחצי מיליון תושבים ב־50 השנים הבאות. תושבים אלה יציפו את רחובות העיר ויתרמו לשגשוגה הכלכלי, אך בה בעת יהיו כרוכים בעומס רב על תשתיותיה. התהליך השני הוא שינוי דרמטי במערך התחבורה העירוני הכולל את הפעלתם של קווי הרכבת הקלה, המטרו, והשתלבותם של כלי רכב שיתופיים ואוטונומיים.

תהליכים אלה צפויים לשנות לחלוטין את דפוסי השימוש בקומת הרחוב והשטחים הבנויים מתחת לקרקע. הפרויקט בוחן את התהליכים האלה בשני מקומות מרכזיים בעיר: כיכר התרבות וכיכר התעסוקה, ומפתח תרחישים מרחביים ופרוגרמתיים, שבהם תנועת ההמונים היוצאים מתחנות המטרו מייצרת הזדמנויות לריבוד מפלסי, מורכבות מרחבית ואינטנסיביות עירונית מסוג חדש.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה