Total Stage

עמית שלוש, בצלאל

לירושלים הגיעה שחקנית חדשה, קיראו לה Total Stage.

בחורשת הירח שבטבור העיר היא התמקמה. שם היא מחכה סבלנית, מקשיבה. בין צמרות הברושים וגזעי האורנים העתיקים מפזמת מדי פעם מנגינה נשכחת, ממלמלת שירה או סיפור בו פתאום נזכרה וצופה אל העיר ומאזינה לרחשיה.

Total Stage היא במה. אך אל תראו בה רק אובייקט אדריכלי. היא איננה רק מסגרת רקע או סטרוקטורה ארעית. Total Stage היא פוטנציאל לדבר מה. היא המקום אליו נגלים סיפורי היום-יום, שיחות החולין, התשוקות והחלומות לצד הדמיון, הפנטזיה וסיפורי האגדות. היא המקום לספונטניות השיחה וקלות הרכילות וכן להגות התסריט ורצינות המחזה. בבשרה נעוצה הטרגדיה, הקומדיה והדרמה – אם מציאותיות הן או פרי ההמצאה. ובין איוושת הענפים לקול הפסיעות על העלים היבשים, האחת בשניה מתמזגת, כאשר ברקע פס קולה של העיר. פס קולנו שלנו.

מתוך רצון לנסח מחדש ארכיטקטורה פרפורטיבית אשר תאתגר את מושג הקופסא השחורה, Total Stage משדכת את הבמה, הלוא היא זירת ההתרחשויות הבלתי נגמרות, עם טופוגרפיית העיר הפראית. כך היא פועלת בין שני הקוים – בין הקו המתורבת והמאורגן לקו היצרי והבלתי צפוי, בין העולם שמעל לעולם שמתחת ובין מה שמאחורי הקלעים לבין קדמת הבמה.

בואו, תפסו כיסא בשורה הראשונה או הישארו לעמוד מאחור, כי היא באה רק לכמה רגעים.

תכף יעלה המסך,
שקט,
מתחילים.