כפרים (לא) מוכרים

בבסיס הפרויקט סדרה של מכתבי תכנון (מדריכים) שקושרים את הידע המקומי העשיר שנשמר בכפרים נטולי ההכרה יחד עם הידע האקדמי שרכשתי באקדמיה. המכתבים מגולמים ב-3 שכבות תאורטיות ופרקטיות: הבית, השכונה והאדמה החקלאית. הפרויקט קורא למתגוררים לחדול מההמתנה לרשויות התכנון להכיר בכפריהם ולהתחיל לפתח אותם בעצמם.

כל מכתב מתחיל בתיעוד של סיפורים שמתייחסים למרחב ועוברים בקהילה בעל פה. לאחר מכן יוצגו בו עקרונות מהותיים לתכנון ולבסוף יוצעו בו תוכניות אדריכליות שונות. על הגרפיקה של המכתבים להיות פשוטה ומנומקת בכדי שתוכל לשרת כל קורא מן המניין.

תכנון הכפרים ובנייתם באמצעות המדריכים ייצור גישה תכנונית חדשה שמנגישה את המידע האדריכלי לכלל ובעזרת התארגנות חברתית יביא לארכיטקטורה מקומית, אוטונומית ומגוונת לשירות קהילות שרוצות לקחת את גורלן בידיהן.