משפחה או מהפכה

זיהוי מסגרות משפחתיות עכשוויות בישראל כמשאב חברתי, המערער על פרדיגמות במנגנון הדיור הקיים ומהווה תשתית לארכיטקטורה וצורת מגורים מקומית חדשה.

איתי אבירם

הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל

מבנה התא המשפחתי בישראל עובר תהליכי שינוי מואצים, ומתקיים כיום לא רק כיחידה קבועה ומוגדרת, אלא כקשת של הרכבים משפחתיים וחברתיים דינאמיים. החיים במסגרות משפחתיות מגוונות מהווים תופעה רחבת היקף וחוצת-מגזרים בישראל, אולם כזו שאינה זוכה למענה מצד מערכת התכנון – המספקת מענה למגורים במסגרת המשפחה הגרעינית כדפוס מחיה בלעדי. מתוך זיהוי הפער בין שכיחות התופעה לבין היעדר מענה תכנוני לקיומה, מבקש הפרויקט לערער על הפרדיגמה המקומית המציבה את שכפול הדירה "הטיפוסית-גרעינית" כפעולת התכנון המרכזית העומדת בלבה.

באמצעות מיפוי טיפולוגי המשווה בין טיפוסי מגורים מסורתיים לצורות מגורים עכשוויות, הפרויקט מנסח עקרונות אדריכליים המהווים תשתית חדשה לתכנון מגורים, ומיושמים דרך תכנון מפורט של בלוק מגורים בשכונת שפירא. בתכנון המוצע נבחן המשאב המשפחתי כנקודת מוצא לארכיטקטורה מקומית חדשה ומערכת אורבנית פתוחה, המבקשת להקנות מסגרת מרחבית ייחודית התואמת את צרכי המציאות ואורח חייהם של הרכבים חברתיים-משפחתיים מגוונים בישראל.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה