עיר ביניים

הפרויקט מציע מתודולוגיה חדשה לציפוף הערים בישראל תוך התמקדות בערי המושבות בשרון, ובחינה של מרכיבים אורבניים מקומיים במרקם הקיים

ניצן גורביץ'

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

הערים שלנו גדלות, וכיום ההשלכות של ציפופן הן מחיקה של זהות מקומית ותרבותית, היעדר שטחים ציבוריים איכותיים ועומסים על תשתיות התחבורה ועל המרכזים הקיימים. הפרויקט מתרכז בתהליכי הציפוף המתרחשים באזור ערי המושבות בשרון, ומציע קריאה חדשה של המרחב – כעיר אחת גדולה, רציפה ועצמאית. באמצעות מתודולוגיה חדשה של פירוק מאפייני המרקם הקיים נעשה ניסיון לזקק את ה-DNA המושבתי, ועל ידי כך להרכיב מקטע עירוני חדש הממשיך באופן טבעי את המרקם הקיים, ומתבסס על רשתות תחבורה המשכיות ומקושרות. הפרויקט שם במרכז את החשיבות של יצירת שטחים ציבוריים איכותיים וחיזוק וייעול התחבורה הציבורית, כמו גם למידה מן הקיים ובניה השומרת על זהות מקומית ייחודית.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה