פוליטיקלי קורקט

עדי ורדי

אוניברסיטת תל אביב

"מנותקים"- תקופת הקורונה ממחישה את הנתק בין השלטון לעם ואת חוסר האמון במוסדות המשטר. החתירה תחת יסודות התהליך הדמוקרטי פוגעת בעיקרון הפרדת הרשויות ומסכנת את מצב הדמוקרטיה בארץ. מטרת הפרויקט היא לתת ביטוי אדריכלי לתפישה חברתית-כלכלית-פוליטית, לבטל את הפער הקיים ובמקומו לייצר ממשק אנושי בין נבחרי הציבור והאזרחים.

המוסדות הדמוקרטיים העיקריים מרוכזים ב"קריית הלאום", המנותקת מן העיר הסובבת ומחיי היומיום של תושביה. הפרויקט מנסה למצוא מרפא פיזי על ידי "שבירת החומות", חיזוק הקישוריות, ביטול המחסומים וחיבור הקריה למרקם העירוני, דרך עיבוי הרחוב הראשי והנמכת מפלס הכביש לגובה מבני הממשל הקיימים. הפרויקט נותן מענה לצרכי האזרחים באמצעות שילוב דיור ציבורי בתל גן הוורדים, יצירת "שוק ממשל" לעידוד הציבור למימוש זכויותיו, פתיחת כיכר הכנסת והוספת מעון ראש הממשלה לציר הרשויות. כל זאת, תוך חיזוק נוכחות מבני הממשל הקיימים ושמירה על גן הוורדים, כחלק אינטגרלי מהתרחשות.

תקוותי שהפרויקט יתרום לחיזוק הקשר בין האזרחים לממשל, יצמצם את הפער הקיים ויבטא את חוסנה של הדמוקרטיה.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה