תהליך א-פורמליזציה

פרויקט תהליך א-פורמליזציה מציע פרדיגמה תכנונית חדשה המייצרת משא ומתן בין התכנון הפורמאלי-ממסדי לבין תהליכי ההתפתחות הא-פורמלי שהתגבשו לאורך זמן במרחב הלא מוכר בנגב.

אסמא אבורייא

הטכניון- המכון הטכנולוגי לישראל

הפרויקט בוחן את מרחב הנגב כזירת התנגשות בין תכנון פורמלי-ממסדי לבין תהליכי ארגון עצמי וא-פורמלי שהתגבשו לאורך הזמן והמרחב. היישוב הבדואי אבו-תלול מהווה מקרה מבחן להתנגשות כזו, המשתקפת בחוסר ההכרה של המדינה בו, שבולם פיתוח עתידי ההולם את ערכי המקום.

הפרויקט בוחן ארבעה מימדים מרחביים ביישוב: התרחבות מגורי המשפחה הגרעינית, תוואי השטח והנוף, מבני הציבור ותשתיות המים, ודרכם מציע פרדיגמה תכנונית חדשה הנובעת ממשא ומתן ופשרה בין כלי התכנון והפיתוח הממסדיים ובין דפוסי הצמיחה שנחשפו כתוצאה מלמידת החברה והתרבות המקומיים. דיאלוג זה מוצג בתכנון המרחב ובאדריכלות באזור התפר בין המרקמים הבנויים בכפר, ומציע הכלה של ערכים סותרים ומשלימים במרחב הציבורי והפרטי בכפר. בשני המרחבים הפרטי והציבורי הפרויקט מציע שינוי תפיסתי של הבניין והיחס שלו למרחב החוץ, ומציע להפוך אותם לשני מרכבים ממשיכים אחד את השני ולשדה פעילות דינאמי, מרחבים אלו יאפשרו הכלת שיניים וגמישות בתהליך התפתחות עם הזמן וישמור על תפקיד התושבים ביצירת המרחב הבנוי.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה