HI-BRID | Re-use of employment centers post Covid-19

המציאות החדשה דורשת היערכות וחשיבה מחדש. הפרויקט עוסק בשימוש מחדש למבני משרדים שחלק גדול מהם התרוקן ומציע מודל עבודה חדש הנקרא "SITE".

יהל ברקוביץ

המרכז האקדמי ויצו חיפה

מגפת הקורונה שינתה את הדרך בה אנו חיים, עובדים ומשתמשים במרחב סביבנו. מגמות בעולם העבודה המשתנה בקצב מהיר הואצו אף יותר, ביניהן שינוי הולך וגדל של מודל העבודה המסורתי: ממשרד במתחם מוגדר – לעבודה היברידית, המשלבת עבודה מרחוק.

מודל ה- SITE הינו במהותו מרחב היברידי רב-תכליתי, המשלב עבודה ומגורים כחלק ממערך החיים בשילוב פונקציות נוספות. מודל זה מתייחס לאופי העבודה בעידן החדש- עידן בו העבודה שיתופית, דינאמית ומייצרת אינטראקציות בין אנשים.

מקרה המבחן הנבחר הינו אזור התעסוקה קריית עתידים הנמצא בסמוך לרמת החייל. הפרויקט מציע ברמה העירונית חיבור בין מתחם התעסוקה, העיר והטבע.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה