IN-du-City – Rethinking the Industrial city. Production as part of urban life

אנסטסיה פוקלצ'וק

המרכז האקדמי ויצו חיפה

הפרויקט מציע חשיבה מחודשת על שילוב תהליכי ייצור ותעשיה כחלק מן הרקמה האורבנית, בשאיפה ליצור מערכת כלכלית ־ חברתית חדשה וערים רב תכליתיות חזקות.

הקידמה הטכנולוגית משנה את החוקים ואיתם גם את תהליכי הייצור, את תרבות הצריכה ואת מערכי הייצור המסורתיים. שינויים אלו מאפשרים ומחייבים תכנון מחדש של סביבות העבודה המוכרות, התאמה לייצור חדשני ושימוש בתהליכים ידידותיים לסביבה. כל זאת, מתוך דגש על התאמת המרחב הפיזי לצרכיו של הפרט, כחלק ממערכת אורבנית שלמה, בהבנה שתעשייה ותהליכי ייצור הם חלק בלתי נפרד מהעיר.

כמקרה בוחן התמקדתי במפעל הקמח "הטחנות הגדולות של חיפה" הממוקם בתוך העיר ופועל משנת 1921 ועד היום. באמצעות חיבור המתחם לרשת העירונית, חיזוק הצירים ויצירת שדרה פעילה, שלאורכה פזורות יחידות ייצור, נוצרת מערכת משותפת של מגורים, פנאי ומסחר לצד תרבות הייצור והמלאכה. תהליכי הייצור המקומי הם חלק אינטגרלי מן החוויה העירונית ובכך הציבור לוקח בהם חלק.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה