Fine Architecture

אהבה לאדריכלות הובילה אותי לשאול: מה הופך אדריכלות לטובה? הפרויקט מציג נקודה בזמן של תהליך תכנון חוזר ונשנה של אותם מבנים. תהליך זה מאפשר לרדת לעומק ולבחון את ההגדרה של “אדריכלות טובה” וקווי היסוד לתכנון שלה.

אבי בלוך

אוניברסיטת תל אביב

הפרויקט מציג נקודה בזמן, בחיפוש אחר הגדרה של אדריכלות טובה, וקווי יסוד לתכנון שלה. על מנת להבין את ההתרגשות מיצירות אדריכליות, ביססתי את ההבנה שלי על חוויותי מציורים המכונים Fine Art – האמנויות היפות. מפגש עם יצירה כזו מייצר חוויה רגשית. בעקבות זאת שאלתי את עצמי אילו עקרונות הובילו את פעולות האמן, ומתוך כך הבנתי שעליי למצוא את העקרונות שיובילו אותי.

זאת נקודת המוצא ממנה התחלתי לתכנן את הפרויקט. כדי להגדיר אדריכלות טובה ולאפיין קווי יסוד לתכנון, לא ניתן להסתפק בתכנון מבנה יחיד. עיצבתי תהליך איטרטיבי ורפלקטיבי הכולל תכנון מספר מבנים ברמת מורכבות עולה: מתכנון תחנת אוטובוס ועד תכנון מבנה ציבורי המשתלב במרחב עירוני. תכנון של כל מבנה ויצירת חלופות, אפשר לי לבחון ולזקק עקרונות אדריכליים שלקחתי איתי הלאה.

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה