NOMADSLAND

הפרויקט בא לקרוא לחשיבה מחודשת בנוגע לעיצוב המרחב הבנוי והלא בנוי, חשיבה שלא נשענת על מנגנוני הבירוקרטיה, הקפיטליזם והשעתוק. הרצון הוא להתערב בכמה מישורים במקביל ולעצב מרחבים ומקומות המבוססים על תפיסת העולם והתרבות הבדואית המקומית, עיצוב לפי אתוס.

מוסא אלעטאונה

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

דרך למידה וניתוח הכפר הבדואי חורה שבנגב צפות סוגיות ובעיות שנמצאות כמעט בכל ישוב בדואי או עיר ערבית במדינה. כיום, הייחודיות של התרבות הבדואית מתעוותת ואפילו נמחקת, דבר שנגרם בעיקר בגלל מדיניות, בירוקרטיה ומוסדיות שנכפות על האנשים מלמעלה, תבניות שבהן האנשים חיים כאסירים וולונטריים של הארכיטקטורה.

השאיפה שלי היא להראות שאפשר אחרת, להביא מן העבר אלמנטים ארכיטקטוניים ולשלב אותם עם הכוחות של העידן הנוכחי, לשמור על התרבות והזהות המקומית ולא להפנות אליהן את הגב ולשכוח מהן. הפרויקט סוקר את הבעיות הקיימות כיום וחושף את ההיסטוריה של המקום. לאחר מכן באות ההתערבויות שהן : שינוי טיפולוגית המגורים הקיימת, הקמת שוק המשלב בין הזמני והקבוע – הסגיל והנוקשה, ואוניברסיטה שדרך עיצובה נשאלת השאלה איך יכולה להיראות ארכיטקטורה בדואית/ ערבית בעידן של היום?

לחץ כאן לפוסטר הדיגיטלי

הפרזנטציה